Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

 

Το Parketomania.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεσσαλονίκης αριθμός 17 υπό τον Αναστάσιο Πρίγκουρη με ΑΦΜ 119357330 της Δ.Ο.Υ Α. Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@parketomania.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2103453115.


Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ” (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 005435501000) που βρίσκεται στον ιστότοπο www.parketomania.gr.

 

Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η εταιρεία “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/πελάτης & χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος διαφωνεί με τους όρους χρήσης υποχρεούται να δηλώσει την αντίρρησή του αιτούμενος τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να μην κάνει χρήση αυτού.

Σε περίπτωση που επισκέπτης/ χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης υποχρεούται να μην πλοηγείται στην ιστοσελίδα της “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ”και να μην κάνει χρήση καμίας πληροφορίας.

 

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της που σύμφωνα με τον Νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Οι χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, άλλως, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.


Ο Επισκέπτης / Πελάτης ή & Χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ” υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης & στην περίπτωση που διαφωνεί
οφείλει :


α. Πελάτης/Χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος να επικοινωνήσει με την εταιρεία αιτούμενος την διαγραφή του κωδικού πρόσβασης & να μην ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

β. Επισκέπτης/Χρήστης να μην πλοηγηθεί σε καμιά ιστοσελίδα & να μην κάνει χρήση καμίας πληροφορίας.

Αλλιώς τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους του παρόντος για όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού χώρου της “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ”.


1.Περιορισμός Ευθύνης :

Η είσοδος στον δικτυακό τόπο & η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ” γίνεται με την ευθύνη του Πελάτη/Χρήστη & σε καμία περίπτωση δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη η Εταιρεία για άμεση, συμπτωματική ή έμμεση ζημιά η οποία απορρέει από την πρόσβαση, την πλοήγηση ή την χρήση του δικτυακού τόπου.


Η εταιρεία δεν ευθύνεται - δεν αναλαμβάνει - ούτε επιβαρύνεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την πλοήγηση - την πρόσβαση - την χρήση ή την αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού δεδομένων (Κείμενα - Φωτογραφίες ή Αρχεία κτλ) με κανένα τύπο εξόδων - δαπανών (αμοιβές είτε τεχνικών, είτε εμπειρογνωμόνων, είτε δικηγόρων ή & άλλα κόστη) τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν.


Καταγράφονται ενδεικτικά & όχι περιοριστικά : δυσλειτουργίες του προγράμματος - τυχόν λάθη ή παραλείψεις - καθυστερήσεις μετάδοσης από τον υπολογιστή ή το δίκτυο - ιό - λάθος προγράμματος (bug) - ανθρώπινη ενέργεια ή παράληψη της - συστήματα υπολογιστών (hardware) - προγράμματα υπολογιστών (software).

 

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι καταβάλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα & οι πληροφορίες του δικτυακού της χώρου να είναι σαφείς - πλήρεις & ακριβείς, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση & συνεπώς χωρίς να ευθύνεται.

Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη της “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ” ούτε ακόμη & στην περίπτωση της αμέλειας, για οποιαδήποτε ζημία με αφορμή την χρήση των πληροφοριών - των περιεχομένων ή των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου.


Η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι παραβαίνει οποιονδήποτε από τους Όρους, εάν η μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της οφείλεται σε ένα γεγονός πέρα από τον έλεγχό της, όπως σημαντική αδυναμία ενός μέρους του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική αποτυχία του Διαδικτύου, φυσική καταστροφή, πόλεμος, εξέγερση, επιδημία, απεργίες ή άλλες οργανωμένες δράσεις της εργασίας, τρομοκρατία, ή άλλα γεγονότα του μεγέθους ή τύπου για τον οποίο προφυλάξεις δεν λαμβάνονται γενικά στο εμπόριο ή στη βιομηχανία.


2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Η Εταιρεία επικοινωνεί, εκφράζεται και παρουσιάζεται επίσημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.parketomania.gr. Η χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της εταιρίας (κωδικοί, ονόματα, περιγραφές και φωτογραφίες ειδών - πληροφορίες κτλ) θα συντελούνται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υποχρεωτικά, η χρήση ή η πλοήγηση στον δικτυακό χώρο σημαίνει ότι ανεπιφύλακτα & αυτομάτως ο πελάτης ή ο επισκέπτης αποδέχεται και υπόκειται σε αυτούς τους όρους.

 

Ο Πελάτης/Επισκέπτης αναγνωρίζει πλήρως και σε όλη τους την έκταση τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας επί των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων που η Εταιρία χρησιμοποιεί κατά την παραγωγή και εμπορία των εμπορευμάτων της, και τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί άυλων αγαθών και περί του ελεύθερου ανταγωνισμού, και αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση όπως παραλείπει κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών και εμποδίζει κάθε τέτοια προσβολή εκ μέρους τρίτων που συναλλάσσονται με αυτόν.


Συνεπώς απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή - αναδημοσίευση - μετάδοση - έκδοση - φόρτωση - αναπαραγωγή - μετάφραση ή & περίληψη των πληροφοριών ή των δεδομένων του δικτυακού χώρου στης Εταιρείας χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεσή της.


Ο Επισκέπτης/Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας για να «κατεβάσει», να δημοσιεύσει, να διανέμει, ή με άλλο τρόπο να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε κείμενο, φωτογραφία - εικόνα ή άλλη εργασία προστατεύεται από τους νόμους του Εμπορικού Δικαίου, εκτός εάν: έχει δοθεί ρητή άδεια από την Εταιρεία ή με άλλο τρόπο επιτρέπεται με βάση τους ισχύοντες νόμους του Εμπορικού Δικαίου.


Είναι σταθερή πολιτική της Εταιρείας να τερματίσει τις συνεργασίες των Πελατών που έχουν κατ’ επανάληψη παραβεί τους Όρους Χρήσης – Συνεργασίας.

3. Παράνομες & παραβατικές συμπεριφορές 

 

O Επισκέπτης/Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τα χρηστά ήθη & με την σχετική νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις του Ελληνικού & Διεθνούς δικαίου που διέπουν τις επικοινωνίες & να απέχει από κάθε παράνομη & καταχρηστική χρήση του περιεχομένου & των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε ζημία στον δικτυακό χώρο ή στο διαδίκτυο η οποία απορρέει από κακή & αθέμιτη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Εταιρείας φέρει την αποκλειστική ευθύνη του Επισκέπτη/Πελάτη, οφείλει δε να μην δημοσιεύει ή μεταδίδει οποιοδήποτε υλικό δυσφημιστικό - εξυβριστικό - απειλητικό ή & ότι άλλο παράνομο θα μπορούσε να εγείρει αστική ευθύνη & ποινικό αδίκημα.


Η Εταιρεία καθώς & οι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή των ιστοσελίδων της παρόλο που ελέγχουν & επιθεωρούν τον δικτυακό τόπο αποποιούνται ευθύνη για τυχόν ζημία ή αξίωση που θα μπορούσε να προκύψει δυσφήμησης - πλαστοπροσωπίας - εξύβρισης ή βλασφημίας κτλ.


4. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. εταιρεία “ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ” δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα "ΠΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ" στην Ελλάδα και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

5. Αναθεωρήσεις - Εφαρμοστέο Δίκαιο :

 

Η Εταιρεία δύναται να αλλάξει τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών ή τις νομικές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή & για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να υποχρεούται να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες αλλαγές είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα. Ο Επισκέπτης/Πελάτης οφείλει να ελέγχει για τυχόν αλλαγές, η χρήση & η πλοήγηση αυτόματα τεκμαίρει την αποδοχή των Όρων & των Νομικών Πληροφοριών όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στην αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από την χρήση & την πλοήγηση.


Στους παρόντες Όρους Χρήσης - Συνεργασίας μπορεί να ενσωματωθεί και οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία συνεργασίας-εμπορικής συναλλαγής, καθώς και Παραρτήματα που τυχόν επιθυμεί η Εταιρεία.


Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει τη συμμόρφωση του χρήστη/επισκέπτη με τους όρους και τις προϋποθέσει που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου και των συνδεόμενων εφαρμογών του.


Αυτή η συμφωνία και οι εξ αυτής σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και οι από αυτήν ανακύπτουσες διαφορές, που δεν καθίσταται δυνατό να επιλυθούν φιλικά, θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. [ Προβολή εγγράφων πολιτικής απορρήτου GDPR ]. Διαβάστε περισσότερα