Τα συμπληρωματικά υλικά είναι όλα τα προϊόντα που θα χρειαστείτε στην τοποθέτηση κάθε είδους δαπέδου.

Έτσι στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε από καδρόνια , σοβατεπί και βίδες (που θα χρειαστεί μια κατασκευή δαπέδου μασίφ), έως υπόστρωμα , σοβατεπί και σοβατεπί που θα χρειαστεί μια κατασκευή laminate ή ημιμασίφ.